Skip to main content

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

De missie van VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

VvOCM houdt zich bezig met:

  • Het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van oefentherapie.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van de deskundigheid van de oefentherapeut.
  • Het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van oefentherapie betreffen.
  • Het behartigen van zaken die het belang van het beroep van de oefentherapeut aangaan.
  • De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De cliënt en diens eigen mogelijkheden en context staan centraal in de therapie. Oefentherapie Cesar-Mensendieck draagt bij aan zelfredzaamheid en daarmee aan het kunnen blijven functioneren en participeren in de maatschappij.

Naast algemene oefentherapie zijn er vier specialisaties:

  • Bekkenoefentherapie: bij bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, incontinentie, zwanger met rug-bekkenpijn.
  • Geriatrische oefentherapie: voor o.a. valpreventie en valtraining, bewegingsangst, balansproblemen.
  • Kinderoefentherapie: bij problemen in de motorische ontwikkeling van kinderen.
  • Psychosomatische oefentherapie: bij klachten die te maken hebben met stress, angst of paniek, hyperventilatie, overspanning en burnout.

Aantal VvOCM-leden: 1.800.

Totaal werkzame / geregistreerde oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: >2000.

85% van de oefentherapeuten is alleen werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk, 13% werkt in een instelling en 2% werkt in beide.