Skip to main content

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De NVD staat voor het positioneren en profileren van de diëtist als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte. We behartigen de belangen van diëtisten en creëren de randvoorwaarden om een bijdrage te kunnen leveren aan gezond gedrag en een goede voedingstoestand van burgers.

De NVD houdt zich bezig met:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg
  • Het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist
  • Het uitdragen van de mogelijkheden van de diëtist
  • Het behartigen van de sociaal-economische belangen van de diëtist
  • Aantallen NVD-leden: 2.800
  • Totaal werkzame / geregistreerde diëtisten: 5.250
  • Omzet (als % van de zorgkosten): niet bekend

Maatschappelijke baten diëtisten

Behandeling door de diëtist heeft verschillende maatschappelijke baten. De gezondheid van de patiënt (en zijn familie) neemt toe, waardoor zorgkosten kunnen worden vermeden en de productie van de patiënt toeneemt. De behandeling van patiënten met overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten levert maatschappelijke baten van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke € 1,- die wordt besteed aan dieetadvisering van deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst.