Skip to main content

De Optometristen Vereniging Nederland

De Optometristen Vereniging (OVN) behartigt de belangen van de optometrist. Dit doet de OVN door de positie van de optometrist als een zelfstandige professional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering te bevorderen. Bovendien draagt de OVN zorg voor een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van patiënten.

De OVN houdt zich onder andere bezig met:

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg
Het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg
Het uitdragen van de kennis en kunde van de optometrist

Ruim 80 % van alle optometristen is lid van de OVN.

Maatshappelijke baten optometristen

De vraag naar oogzorg neemt de laatste jaren steeds verder toe. Als gevolg van deze toenemende zorgvraag zijn de wachtlijsten voor de oogarts onacceptabel lang. Gezien de vergrijzing en de daarmee samenhangende oogklachten, is het de verwachting dat de vraag naar oogzorg de komende jaren nog verder zal stijgen. Het inzetten van optometristen is één van de oplossingen voor de lange wachtlijsten voor de oogarts.