Skip to main content

Over PPN

Wat is PPN?

De federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen:

  • Ergotherapie Nederland (Ergotherapeuten)
  • NVD (Diëtisten)
  • NVH (Huidtherapeuten)
  • NVLF (Logopedisten)
  • OVN (Optometristen Vereniging Nederland)
  • VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

De bestuurssamenstelling: Bianca Rootsaert, voorzitter (NVD), Boudewijn de Ridder (NVLF), Gabriëlle Janssen (OVN), Marianne de Jong (VvOCM) en Patrick Groenwegen (NVH).

PPN vertegenwoordigt zo’n 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische zorgverleners. PPN is het aanspreekpunt voor koepelorganisaties en overheid.

Hoe werkt PPN?

Door de bundeling van kennis en krachten maakt PPN de paramedische zorg zichtbaar bij stakeholders. Dat doet PPN door op landelijk niveau met overheidsinstanties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en andere beroepsverenigingen in gesprek te gaan over belangrijke thema’s.

Waarom PPN?

De paramedische zorgverleners zijn de schakel tussen de huisarts, het ziekenhuis en het ‘zo normaal mogelijk leven met complexe problematiek’ in de thuissituatie. Betrokkenheid van meerdere paramedische zorgverleners bij de behandeling is vaak noodzakelijk en heeft als doel de best passende zorg te leveren voor patiënten met complexe of meervoudige problemen. Paramedici bieden goede en betaalbare zorg aan op de juiste plek, met als doel de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren.