Skip to main content

Ambitie en inzet

PPN legt haar ambities op drie domeinen:

  • Inspelen op landelijke politieke ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg door een krachtige lobby bij ministeries en parlement
  • Initiëren van / participeren in discussies over de zorg in het maatschappelijke domein
  • Bevorderen van factoren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg (personeel + instrumenteel)

De federatie PPN zet in op de volgende thema’s / aandachtsgebieden:

  • Het ontwikkelen van (maatschappelijke en kwaliteits)agenda’s rond beroepsgroep-overstijgende thema’s
  • De paramedische sector economisch aantrekkelijk houden voor zowel de startende beroepsbeoefenaren als voor de gevestigde professionals door middel van marktgericht en economisch onderzoek en (bij- en na)scholing
  • Gesprekspartner zijn namens de leden van de PPN voor de (Rijks) overheid
  • Samenwerkingspartner zijn van de zorgsector en het maatschappelijk veld
  • Gemeenschappelijke doelen van de leden van de PPN onder de aandacht brengen van stakeholders door middel van agendasetting en deelname in relevante netwerken
  • Maatschappelijke betekenis van de paramedische sector in zijn samenhang onder de aandacht van media en publiek brengen middels publieksgerichte campagnes