PPN Academie

Hier vindt u scholingen die de beroepsverenigingen van PPN samen organiseren. 

 

Startersdag 2019 beeldkl Startersdag voor paramedici
 Eerstvolgende cursus: 28 september 2019

 

Studeer je bijna af en/of wil je in de eerstelijn aan de slag? Of werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, logopedist, optometrist of oefentherapeut Cesar/Mensendieck en wil je voor jezelf beginnen? Kom dan naar de ‘PPN & VvAA Startersdag’!

Lees verder ! Let op, je gaat naar de site ergotherapie.nl. Dit klopt, je kunt je gewoon inschrijven.

 

Intervisie

Workshop 'Intervisie''
Eerstvolgende cursus: 3 november 2019

Tijdens de workshop ‘Intervisie’ wordt ingegaan op de verbetermethodiek intervisie. Tijdens

intervisie leren professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied van en met elkaar. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving waar deskundigheid wordt gedeeld en waar men zich inzet om de kwaliteit van het werk te verhogen. 
Lees verder

 

Melcode

Training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ 
Eerstvolgende cursus:
18 november 2019 

 

Deze training over de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en professioneel handelen ondersteunt professionals bij hun taak in preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk

geweld, waaronder ook (desgewenst) ouderenmishandeling.

Lees verder

 

 

timemanagementTimemanagement 'Baas over eigen tijd in de zorg

Eerstvolgende cursus: 22 november 2019

 

“Een cursus waar je echt iets mee kunt; je kan er direct mee aan de slag.” “Heel leuk. Goede afwisseling van praktisch doen en input krijgen van de trainer en tenslotte zelf aan het werk ermee.” “Blij dat ik hier mijn (kostbare) tijd aan...
Lees verder