Skip to main content

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De huid is ons grootste orgaan. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een huidaandoening en worden hiermee dagelijks belemmerd in hun doen. De benodigde huidzorg hiervoor kan adequater en met minder kosten dichtbij de patiënt in de eerste lijn worden opgevangen en georganiseerd, met afstemming tussen huisarts en andere relevante disciplines.

De paramedicus op het gebied van de huid, de huidtherapeut, vervult hierin een belangrijke rol met zorg rondom het voorkomen (zelfmanagement), screenen en adequaat behandelen van huidaandoeningen. Als paramedicus stelt hij/zij in samenspraak met de patiënt, na het uitvoeren van screening (in geval van DTH), anamnese en onderzoek een behandelplan op met als doel het bevorderen van de gezondheid, eigen regie en zelfredzaamheid van de patiënt. Huidtherapeuten behandelen patiënten op verwijzing van en/of in samenwerking met een huisarts of medisch specialist. Bovendien zijn huidtherapeuten sinds januari 2011 direct toegankelijk (Directe Toegankelijkheid Huidtherapie, DTH).

  • Aantal NVH-leden: 930
  • Totaal werkzame / geregistreerde huidtherapeuten: 950
  • 85% van de huidtherapeuten werkt in de eerste lijn, 15% in de tweede lijn, onderwijs en onderzoek.