Nieuws

Het bestuur van Paramedisch Platform Nederland, waar ook Theo van der Bom deel van uitmaakt, stuurde op 30 maart een brief naar informateur mevrouw Schippers: PPN stelt voor om kosten te besparen in plaats van budget te reserveren. Door het beter inzetten van het netwerk van paramedici in de eerstelijnszorg kan 741 miljoen euro bespaard worden. 

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsverenigingen voor betere inzet van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg.

Op woensdag 25 mei zijn de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’ aan minister Schippers gepresenteerd. Bij het in ontvangst nemen toonde minister Schippers (VWS) zich blij te constateren dat er een basis is gelegd voor het maken van afspraken over het verminderen van administratieve last.

Werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en wil de voor jezelf beginnen? Of heb je pas het diploma gehaald voor één van deze paramedische beroepen en wil je in de eerstelijn aan de slag? Dan is PPN-startersdag het evenement voor jou.

Op 2 oktober is het Paramedisch Platform Nederland (PPN) formeel een federatie geworden om zo met een sterkere stem de achterban gezamenlijk te vertegenwoordigen naar onder meer politiek en zorgverzekeraars.