Besparingsvoorstel PPN voor informateur Schippers

Het bestuur van Paramedisch Platform Nederland, waar ook Theo van der Bom deel van uitmaakt, stuurde op 30 maart een brief naar informateur mevrouw Schippers: PPN stelt voor om kosten te besparen in plaats van budget te reserveren. Door het beter inzetten van het netwerk van paramedici in de eerstelijnszorg kan 741 miljoen euro bespaard worden. 

 

pdfBrief aan informateur Edith Schippers