Akkoord bereikt over paramedische zorg

 

Goed nieuws: minister Bruins van VWS heeft afgelopen dinsdag een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Voor de uitvoering van de afspraken in het akkoord stelt VWS in totaal €15 miljoen beschikbaar voor de periode 2019-2022.

 

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), afgelopen dinsdag vertegenwoordigd door Theo van der Bom (EN) en  Viola Zegers (VvOCM), is hier blij mee en kijkt uit naar de ondertekening van het akkoord. PPN wil graag aan de slag met de uitvoering van de afspraken, onder andere met het kostprijsonderzoek en de uitvoering van de kennisagenda’s/ meerjarigonderzoeksprogramma paramedische zorg.

 

Lees het persbericht van VWS ‘Minister Bruno Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg’.