Skip to main content

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De NVLF vertegenwoordigt logopedisten: de beroepsgroep die zich inzet voor mensen die niet volledig kunnen participeren. Omdat ze door een handicap het vermogen missen om contact te leggen. Om gedachten onder woorden te brengen. Om ideeën te uiten.

Met hun paramedisch specialisme zijn logopedisten in staat deze mensen te helpen. Door hun uitgebreide anatomische kennis en therapeutische inzichten kunnen zij de stoornis bij cliënten opsporen én behandelen. Logopedisten bieden zowel preventieve als curatieve zorg als het gaat om spraak-, stem-, taal- en gehoorstoornissen en primaire mond- en keelfunctiestoornissen.

Of het nu om gaat baby’s met slikproblemen, jonge kinderen met een taalstoornis waardoor zij niet spreken, kinderen die stotteren, zangers met stemaandoeningen, langdurig zieken bij wie de spraak is aangedaan: zij kunnen dankzij de logopedie een gezonde start met hun leven maken of een belangrijk stuk van hun mens-zijn behouden.

  • Aantal NVLF-leden: 5.500
  • Totaal werkzame / geregistreerde logopedisten: 8.000
  • Omzet: 250 miljoen (waarvan 120 miljoen in de eerstelijn)
  • Ruim 30% werkt in de eerstelijn als praktijkhouder, 20% is werkzaam in het onderwijs, 50% is in dienst van een gezondheidsinstelling (zowel in de eerste als tweedelijn)

Maatschappelijke baten logopedisten

Logopedie bij kinderen met een spraak-/taalstoornis levert de samenleving jaarlijks € 38 miljoen tot € 115 miljoen op. Deze baten worden veroorzaakt door een besparing op de kosten voor het speciaal basisonderwijs en hogere toekomstige productie.

Iedere euro die gebruikt wordt voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen levert € 1,67 tot € 3,04 op. Bij een groot deel van de kinderen verbetert het spraak-/taalniveau als gevolg van logopedie. Een groter aandeel kinderen scoort door logopedie beter op gestandaardiseerde taaltesten. Tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis leidt tot een daling van 30 procent van het aantal kinderen op het speciaal onderwijs. Ook zorgt logopedie voor een betere sociale ontwikkeling van kinderen, kunnen ouders beter omgaan met de stoornis en zorgt logopedie voor minder criminaliteit.