Skip to main content

Activiteiten

2018

 • Afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling opgesteld
 • PPN Regionaal
 • Startersdag op 22 en 23 juni 2018
 • Partner van Pact voor de Ouderenzorg

2017

 • Start werkgroep PPN Regionaal
 • Start opstellen Afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
 • Ondertekening Bestuurlijk Akkoord (op 22 april 2017)
 • Startersdag op 17 juni 2017
 • Manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Brief aangeboden aan informateur Schippers

2016

 • Startersdag 2016
 • Afsluiten Wkkgz Klachten- en geschillenregeling voor leden

2015

 • Brief aan de Vaste Commissie VWS rond de behandeling van het hinderpaalcriterium
 • Brief aan Zorgverzekeraars Nederland over de macht van zorgverzekeraars
 • Brief aan Achmea over contracteerproces
 • Brief aan de Vaste Commissie VWS rond de behandeling wetsvoorstel marktordening gezondheidszorg
 • Brieven aan de politieke fracties rond het zorgakkoord in het kader van de begroting 2014
 • Brief aan de Vaste Commissie VWS over de introductie van de budgetpolis door Schippers
 • Persbericht over de budgetpolis
 • Persbericht rond de afschaffing vrije artsenkeuze