Skip to main content

PPN Regionaal

Pilot Breda: Juiste zorg op de juiste plek

16 oktober 2018

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil daarom in de toekomst zoveel mogelijk paramedisch hulpverleners met elkaar verbinden. Om dit te bereiken is deze zomer de pilot Regionaal samenwerken Breda gestart. Op 22 september was de derde bijeenkomst. een van de deelnemers legt het regionale project hieronder uit. 

Samen sterk 

Rondom de patiënt bestaan al vele multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, denk hierbij aan het Parkinson netwerk, oncologie netwerk of misschien wel iets specifieks bij jou in de wijk. De aanvlieghoek van PPN is net vanuit de andere kant; eerst op regioniveau verbondenheid tussen de verschillende disciplines en daarna dichterbij de patiënt. Als paramedische beroepsgroep zijn we relatief klein t.o.v. de KNGF of medische beroepsgroepen. De beroepsgroepen van de verenigingen van oefentherapie, huidtherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie zijn kleiner. Samen staan we als PPN sterk en worden we gehoord.

Voordeel voor de patiënt

Verbinden gebeurt eerst op regionaal niveau om een gesprekspartner te vormen voor de gemeente en ziekenhuizen. Van daaruit per wijk om de interdisciplinaire samenwerking dichter rondom de patiënt te trekken. In grove lijnen vraagt dit van de zorgverlener een integrale kijk naar de “patiënt”, kennis van de andere disciplines, actieve deelname aan PPN vergaderingen (in de wijk) en de mindset om samen te werken. Zo kan de juiste zorg geboden worden op de juiste plaats. Zodra dit op poten staat heeft dit een enorm voordeel voor de patiënt. Een hulpvraag op een ander vakgebied kan eerder herkend worden, de korte lijn geeft de patiënt vertrouwen en door meerdere invalshoeken kan een hulpvraag eerder beantwoord worden.

Dietist Diede na afloop van de bijeenkomst: 'Het is goed om te zien dat er al veel netwerken zijn die gericht zijn op bepaalde ziektebeelden. Nu willen we proberen om er gezamenlijk een mooie, uitgelijnde chaos te maken. Paramedici werken al samen, maar nu gaan we ECHT een netwerk starten zodat we weten wie we zijn en wat we doen in Breda. We streven naar meer connectie.'

Oefentherapeut Cesar Gemma: 'Ik neem in eerste instantie niet deel voor meer geld in het laatje. Met al deze ondernemers om de tafel zitten en werken aan een gezamenlijk doel is inspirerend. De zoektocht naar ieders sterke punten (persoonlijk of beroepsmatig) en die bundelen, zorgt voor verbondenheid i.p.v. verdeeldheid en concurrentie. Hierdoor ga ik ook weer kritisch kijken naar mijn eigen sterke punten en deze duidelijker neerzetten. Ik zie nieuwe kansen. Uiteindelijk gaat de zorg die jij wilt leveren in jouw praktijk komen.'

Uiteindelijk doel

De projectgroep regionaal samenwerken van PPN krijgt wel eens de vraag wat het uiteindelijke doel is van de regionale initiatieven. We hopen dat de zorgroepen, huisartsen en verwijzers in de toekomst één contactpersoon hebben. Dat verwijzers deze persoon kunnen bellen als een cliënt een paramedische hulpverlener nodig heeft. We zijn nu bezig met hoe de verwijzing naar de juiste paramedicus vervolgens achter de schermen georganiseerd is.


Op weg naar een paramedisch samenwerken in Breda 

20 juli 2018

Verslag van de bijeenkomst op 27 juni 2018

Eind juni was de tweede bijeenkomst om te komen tot de pilot Regionaal samenwerken Breda. Bij de voorbereiding werkt het Paramedisch Platform Nederland (PPN) samen met de Ros Robuust. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van concrete vervolgstappen om het netwerk Breda op te zetten. Alle vijf de disciplines (ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en diëtetiek) van PPN waren vertegenwoordigd.  

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie van het rapport de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). PPN heeft een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor het project PPN regionaal samenwerken, omdat het een concreet voorbeeld is van de Juiste zorg op de juiste plek.

Wat hebben we 27 juni gedaan?

Praktische vragen besproken

  • De aanwezigen willen graag de fysiotherapeuten bij de start van de pilot betrekken. 
  • Ondersteuning van PPN en Robuust is gewenst, zowel financieel als met kennis en kunde.
  • We spreken af dat het netwerk voor deze pilot zich beperkt tot de grenzen van de stad Breda.

De huidige netwerken (van mono- tot multidisciplinair) in Breda geïnventariseerd

Wijkkompas: methodiek

Bij een multidisciplinaire samenwerking is het wenselijk een gezamenlijke methodiek te gebruiken. Het wijkkompas is hier een voorbeeld van. Vanuit de patiëntreis wordt binnen het netwerk in beeld gebracht welke zorg een patiënt nodig heeft, met welke disciplines deze patiënt contact heeft en hoe de zorg geoptimaliseerd kan worden rondom de gestelde hulpvraag. Voorwaarde is de wijk in beeld te hebben en elkaar te kennen. Hiermee zal de formele en informele zorg met elkaar verbonden worden, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt.

Voorstel en vervolg: wijken met kartrekkers  

Om een concreet vervolg te geven is besloten een groep van twaalf leden te gaan vormen, twee leden per beroepsgroep. Deze groep gaat aan de slag met het opzetten van het netwerk. De wens is uitgesproken de aanpak per wijk te gaan uitvoeren. In september is een vervolgbijeenkomst ingepland.


Naar één paramedisch aanspreekpunt in Breda

1 juni 2018

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de Veth van Robuust (een van de ROS’en) ondersteunt hierbij.

Nog veel nodig

Op woensdag 23 mei kwamen diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit Breda bij elkaar. De wens is duidelijk: elkaar en elkaars vak beter leren kennen. Waar ligt je kracht, wat doe je, en waarom? Want als je op de hoogte bent van elkaars expertise/kennis heb je bij iedere patiënt in je achterhoofd wat andere zorgprofessionals kunnen bieden.

Volgens de aanwezigen is er nog veel nodig om een aanspreekpunt en/of netwerk te vormen in Breda. Ideeën zijn er genoeg: meer contact met fysiotherapie, coördinatie, een georganiseerde vraagbaak, een regiobestuur met alle disciplines daarin, een website met een ‘zorgkaart’ over/voor alle lijnen.

Waardevolle zorg

Er zijn ook veel vragen. Hoe ziet het kostenplaatje multidisciplinair versus interdisciplinair er uit? En hoe zit het met de substitutie ziekenhuis naar de eerstelijn? Waar kunnen we de lijnen verkorten? Over een maand gaan we verder. Dan is in ieder geval in kaart gebracht in welke netwerken de aanwezigen op dit moment participeren. We koersen naar waardevolle zorg: om de kwaliteit van zorg rondom de patiënt te vergroten.

Over PPN

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) boekt landelijk mooie resultaten die de beroepsverenigingen individueel nooit op deze manier kunnen realiseren. In PPN zitten de beroepsverenigingen voor diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten en logopisten. PPN is een volwaardig gespreks- en samenwerkingspartner van de overheid en andere belangrijke stakeholders, met als belangrijkste resultaat het hoofdlijnenakkoord.

Contactpersoon: Boudewijn de Ridder 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 0348-457070


Taskforce overhandigt rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?’ aan minister Bruins

10 april 2018

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Om deze transitie naar integrale zorg te helpen bewerkstelligen is er in opdracht van VWS een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belanghebbende partijen. Zij buigen zich over de vraag: hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat de cliënt de juiste zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, met als belangrijkste vertrekpunt het dagelijks functioneren en welzijn van de cliënt? Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedie, vertegenwoordigt de paramedische beroepsgroepen in deze taskforce en treedt op namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN).

Rapport Taskforce biedt handvatten voor transformatie naar integrale zorg 

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). De hoofdopdracht van de taskforce is dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de doelen en uitgangspunten die gesteld zijn en die vertalen in concrete doelen en werkafsprakenDeze handvatten moeten bijdragen aan een betere organisatie van de ondersteuning en zorg. Het gaat dus om het “wat” en om het “hoe”: wat moet er geregeld worden om het doel te bereiken (juiste zorg op de juiste plek) en hoe krijgen we dat voor elkaar en wat is daarvoor nodig?

Het rapport is hier een neerslag van: het biedt concrete modellen, aanpakken en voorbeelden die tot inspiratie en navolging leiden in de praktijk. Het is als het ware de brandstof voor de noodzakelijke transformatie of beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.

De juiste zorg op de juiste plek, PPN neemt het voortouw 

Integrale zorg leveren vanuit de vraag van de cliënt is voor de paramedische zorgverlener absoluut geen nieuw gegeven. Dat deze zorg in belangrijke mate regionaal en lokaal georganiseerd zal worden is een ontwikkeling die reeds in gang gezet is. 
Daarom is PPN vorig jaar gestart met de werkgroep PPN regionaal, vanuit de idee dat de paramedische beroepsgroepen elkaar ook lokaal en regionaal kunnen versterken en samen meer kunnen bereiken. Hoe en op welke manier, dat moet nu concreet gaan worden. Dat doen we door het opzetten van een pilot in de regio Breda, met een afvaardiging van leden van de 5 paramedische beroepsgroepen.

Een van de speerpunten van deze regionale samenwerking is dat wij de samenwerking met de huisarts, als spil van de eerstelijnszorg, intensiveren.  Of, zoals het rapport zegt: ‘paramedici kunnen verlichting bieden in de drukke huisartsenpraktijk en ook voor medisch specialisten. Net als verpleegkundigen – zij zijn ‘thuis’ bij de mensen thuis.’

Download: Rapport Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’


Regionaal samenwerken

8 januari 2018

Het Paramedisch Platform Nederland is een overlegorgaan van vijf verschillende paramedische beroepsgroepen, te weten: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. De vijf beroepsverenigingen startten begin juni 2017 de werkgroep PPN Regionaal om regionale multidisciplinaire netwerken te initiëren met als doel dat zorgverleners elkaar leren kennen, kennis uitwisselen en gaan samenwerken.