Skip to main content

Interview PPN voorzitter Bianca Rootsaert

Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten én sinds kort voorzitter van PPN, werd geïnterviewd in De Eerstelijns. De doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord zijn alleen te realiseren als álle partijen daarin met elkaar samenwerken, stelt Bianca Rootsaert. “De paramedici zijn hier hard bij nodig en zijn ook bereid om hun rol hierin te pakken. Zelf hebben ze de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat ze in dat proces samen optrekken. Maar het zou ook helpen als ze werden gefaciliteerd om hun rol te kúnnen pakken.

Lees hier het complete interview