Skip to main content

Adhesiebetuiging acties huisartsen

Deze week voeren de huisartsen actieweek en op 1 juli staken zij omdat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op het spel staat. Dat doen ze in het belang van patiënten. Paramedische beroepsorganisaties, samenwerkend binnen Paramedisch Platform Nederland, betuigen langs deze weg hun adhesie met de door huisartsen gevoerde acties.

Voldoende beschikbaarheid van huisartsen is essentieel om de basiszorg in te richten en op peil te houden. Ook de paramedische zorg herkent dit. Als er zelfs te weinig ruimte is om op basis van indicatie snelle doorplaatsing of doorverwijzing te gelasten naar bijvoorbeeld de paramedische sector, dan wordt de druk op huisartsen en op paramedici alleen maar nog groter. Paramedici kunnen in een deel van de huisartsenzorg ondersteunen en de huisartsen ontlasten, maar er moet wel voldoende capaciteit zijn bij huisartsen en paramedici om die samenwerking vorm te geven.

De paramedische beroepen staan deze week en ook hierna schouder aan schouder met de huisartsen. Ze kunnen op ons rekenen bij een goede basiszorg voor alle Nederlanders.