Naar één paramedisch aanspreekpunt in Breda

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de Veth van Robuust (een van de ROS’en) ondersteunt hierbij.

 

Nog veel nodig
Op woensdag 23 mei kwamen diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit Breda bij elkaar. De wens is duidelijk: elkaar en elkaars vak beter leren kennen. Waar ligt je kracht, wat doe je, en waarom? Want als je op de hoogte bent van elkaars expertise/kennis heb je bij iedere patiënt in je achterhoofd wat andere zorgprofessionals kunnen bieden.

 

Volgens de aanwezigen is er nog veel nodig om een aanspreekpunt en/of netwerk te vormen in Breda. Ideeën zijn er genoeg: meer contact met fysiotherapie, coördinatie, een georganiseerde vraagbaak, een regiobestuur met alle disciplines daarin, een website met een ‘zorgkaart’ over/voor alle lijnen.

 

Waardevolle zorg

Er zijn ook veel vragen. Hoe ziet het kostenplaatje multidisciplinair versus interdisciplinair er uit? En hoe zit het met de substitutie ziekenhuis naar de eerstelijn? Waar kunnen we de lijnen verkorten? Over een maand gaan we verder. Dan is in ieder geval in kaart gebracht in welke netwerken de aanwezigen op dit moment participeren. We koersen naar waardevolle zorg: om de kwaliteit van zorg rondom de patiënt te vergroten.

 

Over PPN
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) boekt landelijk mooie resultaten die de beroepsverenigingen individueel nooit op deze manier kunnen realiseren. In PPN zitten de beroepsverenigingen voor diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten en logopisten. PPN is een volwaardig gespreks- en samenwerkingspartner van de overheid en andere belangrijke stakeholders, met als belangrijkste resultaat het hoofdlijnenakkoord.

 

Contactpersoon: Boudewijn de Ridder 
logopedie@nvlf.nl | 0348-457070